13 sierpnia 2015 r. oddaliśmy do eksploatacji Urzędowi Gminy w Kisielicach instalację fotowoltaiczną o mocy 100 kWp. Instalacja została wybudowana wraz ze stacja transformatorowa SN/NN do zasilania gminnej ciepłowni.