W marcu 2011 r. na zlecenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, uruchomiliśmy system o mocy 2 kWp, w którego skład wchodzi 10 modułów firmy Kryocera KC200GHT-2 o mocy 200 Wp każdy, brak falownika. System jest przeznaczony wyłącznie do prowadzenia badań, nie jest podłączony do sieci. Zjawisko zacienienia nie występuje. System składa się z modułów stacjonarnych oraz nadążnych.

Leave Comment