W kwietniu 2009 roku powstał system fotowoltaiczny zainstalowany i uruchomiony przez naszą firmę na zlecenie naszego partnera firmy Wamtechnik Sp.z o.o. System ten o mocy 80,50 kWp zainstalowany został dla firmy Frosta w Bydgoszczy, producenta mrożonek. Zespół modułów zajmuje powierzchnię blisko 600 m2 i składa się z 366 multikrystalicznych modułów fotowoltaicznych firmy Conergy. Był to wówczas największy taki system w Polsce.

Instalację zaprojektowano tak, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię dachu przy uwzględnieniu dopuszczalnej jego obciążalności oraz wysokości budynku, co wiąże się z kolei z siłami naporu wiatru. Moduły zainstalowane są na aluminiowej konstrukcji dedykowanej do tego typu zastosowań.

Dzięki zasilaniu urządzeń chłodni FROSTY pracujących w trybie ciągłym, cała wyprodukowana energia jest zużywana na potrzeby zakładu. Ilość wyprodukowanej energii, moc systemu oraz redukcja emisji CO2 są prezentowane na elektronicznej tablicy również zainstalowanej przez naszą firmę wraz z kompletnym systemem pomiarowym. System ten został dołączony do wewnętrznej sieci komputerowej. FROSTA szacuje, że energia pochodząca z instalacji pozwoli zaoszczędzić nawet do 30% energii zużywanej do wychłodzenia mroźni. Energia z modułów fotowoltaicznych trafia do falowników, które zamieniają prąd stały w przemienny oraz kontrolują parametry systemu i sieci elektrycznej. System jest w pełni bezobsługowy. Ewentualne problemy mogą być rozwiązywane zdalnie za pośrednictwem Internetu.

Przeprowadzone również zostało szkolenie pracowników z obsługi systemu monitorującego oraz szkolenie na temat historii, stanu obecnego i perspektyw rozwoju fotowoltaiki w kraju i na świecie.

Frosta 104

Frosta 110

Frosta 109

Frosta 120

Frosta 062

DSC00127

Frosta 043

Frosta 037

Frosta 146

Frosta 138

DSC00068

Leave Comment